فایل word فشرده سازي مسيرهاي مبتني بر داده هاي سيستم موقعيت ياب جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فشرده سازي مسيرهاي مبتني بر داده هاي سيستم موقعيت ياب جهاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در سال های اخیر تلفن های همراه مجهز به سامانه های درک موقعیت جغرافیایی مکان, یک مقدار زیاد از داده های مسیر را جمع آوری نموده اند .داده های مسیر, داده هایی هستند که توسط حس گرهای GPS اطلاعاتی از موقعیت مکانی_زمانی کاربران را ضبط می نمایند .این حجم بالای داده های مسیر, بار سنگینی را روی دو عامل انتقال شبکه و ذخیره سازی داده ها اعمال می کند .برای برطرف نمودن این مشکلات, تعدادی از الگوریتم های فشرده سازی, با رویکرد کاهش تعداد نقاط در یک داد هی مسیر مطرح شد .در این مقاله در ابتدا روی متد هایی که تاکنون برای فشرد هسازی داده های جغرافیایی مکان بکار برده شده است, مروری شده است .سپس به بررسی روشی جدید در فشرده سازی داده های مکانی پرداخته ایم و با توجه به اینکه الگوریتم های پیشین بررسی دقیقی روی چگونگی رمزگذاری مسیرهای کاهش یافته اعمال نمی کنند, الگوریتمی را بکار برد هایم که هم ساده سازی مسیر و هم رویه ی کدگذاری, به وسیله ی داده های کوانتیده را بهینه کرده است .در پایان پیچیدگی های زمانی و پیاده سازی الگوریتم بررسی شده و نتایج حاصل نمایش داده شده است .باید توجه داشت که با وجود مطرح بودن الگوریتم های بی شمار در حوزه ی فشرده سازی داده های مکانی , تنها تعداد محدودی از آن ها برای فشرده سازی داد ههای مسیر که علاوه بر بعد مکان بعد زمان نیز ارزش دارد, مفید و کاربردی است

لینک کمکی