فایل word طراحي وشبيه سازي لچ SR به کمک ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني برنانو لوله هاي کربني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي وشبيه سازي لچ SR به کمک ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني برنانو لوله هاي کربني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مطالعات انجام شده در زمینه طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال نشان می دهدکه استفاده ازترانزیستورهای نانو لوله کربنی تاثیر بسزایی درافزایش سرعت ,کاهش زمان تاخیر و توان مصرفی دارد. دراین مقاله نیز یک لچ SR , با استفاده از ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله های کربنی طراحی و شبیه سازی شده و نتایج شبیه سازی آن با نتایج لچ SR طراحی شده با ترانزیستور های اثر میدانی سیلیکونی مقایسه شده است. در این مقاله همچنینسعی شده که با تغییر پارامترهای ترانزیستورهای نانو لوله کربنی به بهترین جواب از نظر سرعت و توان مصرفی دست یابیم.

لینک کمکی