فایل word طراحي و مقايسه کنترلر LQGوLQG/LTR براي سروو موتور القايي AC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و مقايسه کنترلر LQGوLQG/LTR براي سروو موتور القايي AC :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

دراین نوشتار به طراحی کنترل کننده های LQG/LTR LQG برای موتور القایی پرداخته میشود کنترل کننده های مذکور برای کنترل موقعیت و سرعت اعمال شده مقایسه نتایج شبیه سازی برتری کنترل کننده LQG/LTR رانسبت به LQG نشان میدهد روش LQR روش ایده ال محسوب میشود ولی به دلیل نداشتن تمامی متغیرهای حالت استفاده ازآن مشکل است ازاین رو ازفیلترکالمن توسعه یافته برای تخمین حالت ها استفاده کرده و براساس حالت های تخمینی کنترل کننده های LQG LQG/LTR طراحی میشود طراحی کنترل کننده LQG مبتنی برکنترل بهینه است که ازدینامیک شناخته شده خطی استفاده می کند مقادیر تکین کنترل کننده LQG رادربخش LTR به سمت فیلتر کالمن میل میدهیم هدف ازطراحی این کتنرل کننده بهبود پایداری عملکرد سیستم است نتایج نشان میدهد که کنترل کننده LQG/LTR عملکرد بهتری نسبت به کنترل کننده LQG خواهد داشت

لینک کمکی