فایل word طراحي و شبيه سازي يک سلف متغيرRF-MEMS بامحرک الکتروگرمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و شبيه سازي يک سلف متغيرRF-MEMS بامحرک الکتروگرمايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

دراین مقاله یک سلف تنظیم پذیر میکروالکترومکانیکی بارنج تنظیم پذیری و ضریب کیفیت بالا درحوزه RF ارایه شده است این سلف تنظیم پذیر دارای ساختارمارپیچی بوده و ازفریت منیزیم ـ مس ـ روی به عنوان هسته سلف استفاده شده است برای تنظیم پذیری این سلف ازقابلیت تغییر ضریب نفوذپذیری فریت بکارگرفته شده درهسته با دما استفاده میشود تنظیم دما باکمک یک هیتر و باکنترل ولتاژ انجاممیشود این سلف متغیر دارای تغییراتی دررنج 3/31تا5/46 نانوهانری و پیک ضریب کیفیت 14 درفرکانس 2 گیگاهرتز میباشد استفاده ازماده ای با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی بالا به عنوان هسته سلف اندوکتانس سلف را نسبت به هسته هوا به مراتب افزایش میدهد رنج تنظیم پذیری بدست آمده برای این ساختار 70/4 درصد می باشد دراین مقاله برای بررسی پارامترهای موردنظر ازشبیه سازCOMSOL استفاده شده است

لینک کمکی