فایل word طراحي و شبيه سازي ساختارجديد دروازه منطقي تمام نوري AND بااستفاده ازآثار غيرخطي مواد دربلورهاي فوتوني دوبعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و شبيه سازي ساختارجديد دروازه منطقي تمام نوري AND بااستفاده ازآثار غيرخطي مواد دربلورهاي فوتوني دوبعدي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دراین مقاله به طراحی نوع جدیدی ازدروازه ی منطقی تمام نوری AND بااستفاده ازموجبر های مبتنی بر بلورهای نوری دوبعدی پرداخته شده است ساختاربلور نوری بهکار گرفته شده برای طراحی این دروازه منطقی شبکه مربعی است که شامل بلور نوری دوبعدی SI می باشد و همچنین دراین شبکه ازمیله های حاوی مواد غیرخطی نیز استفاده شده است بااعمال شدت نور به ورودی افزاره ضریب شکست میله ها براساس اثرغیرخطی کرتغییر کرده و گذرنور به خروجی کنترل میشود که این کنترل ازمزایای بکارگیری میله های غیرخطی درگیت طراحی شده می باشد انتشارامواج الکترومغناطیسی درحوزه زمان بااستفاده ازروش تفاضل محدود درحوزه زمان FDTD شبیه سازی گردیده و شکاف باند فوتونی باروش بسط امواج مسطح PWE محاسبه شده است که درنهایت به ساختار جدید و همچنین به بازده بالای توان درخروجی دست یافته ایم که نشان دهنده مطلوب ترین نتایج درخروجی می باشد

لینک کمکی