فایل word طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي فيلترفعال موازي به قدرت نامي 20کيلوولت آمپر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي فيلترفعال موازي به قدرت نامي 20کيلوولت آمپر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دراین مقاله که ازنتایج یکطرح پژوهشی استخراج شدها ست ایده ی استفاده ازفیلترهای فعال موازی درشبکه های توزیع پیشنهاد شده است ازمهمترین مشکلات عدم کیفیت توان میتوان به افزایش تلفات و کاهش راندمان تجهیزات الکتریکی و شبکه های توزیع احتمال تریپ ناخواسته دژنکتور و سایرکلیدهای موجود درشبکه های توزیع نیرو پیری زودرس و افزایش احتمال اسیب دیدن خازنهای جبران ساز موجوددرشبکه افزایش خطای اندازه گیری کنتورهای موجود احتمال اسیب دیدن بارهای حساس متصل به شبکه کاهش عمرمفید کلیه تجهیزات متصل به شبکه تداخل الکترومغناطیسی و ایجاداشکال درسیستم های مخابراتی و ... اشاره کرد که بااستفاده ازروش پیشنهادی دراین مقاله حل شده است

لینک کمکی