فایل word طراحي و تحليل سيستم انتقال انرژي ازطريق القا IPT متصل به پنل خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و تحليل سيستم انتقال انرژي ازطريق القا IPT متصل به پنل خورشيدي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

دراین مقاله سیستم انتقال انرزی ازطریق القا IPT تغذیه شده توسط یک پنل پیشنهادشده و مراحل مختلف طراحی و تحلیل سیستم شرح داده شده است درروش معمول سیستم IPT با سیستم کنترل مجزای خود و پنل خورشیدی هم باواحدمجزای MPPT درجهت دستیابی به حداکثر راندمان کار می کنند و این استفاده ازدومبدل مجزا باعث کاهش راندمان و قابلیت اطیمنان کل سیستم میشود ازاین رو سیستمی پیشنهاد میشود که باحذف واحد MPPT و درنظر گرفتن ملاحظات طراحی عملکردMPPT درمدار کنتل سیستم IPT اتفاق بیافتد شبیهسازی دو سیستم متعارف و پیشنهادی انجام شده و نتایج آن نشان میدهد که باحذف واحد MPPT راندمان سیستم از90درصد به 93درصد افزایش پیدا می کند

لینک کمکی