فایل word طراحي و پياده سازي سامانه ي بلادرنگ آشکارسازي و شناسايي همزمان چندپلاک خودرو درتصاويرويدئويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و پياده سازي سامانه ي بلادرنگ آشکارسازي و شناسايي همزمان چندپلاک خودرو درتصاويرويدئويي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سیستم های شناسایی خودکار پلاک خودرو ALPR کاربردهای بسیاری درسیستم های نظارتبرترافیک روزانه و سیستم های کنترل عوارض جاده ای دارنددراین مقاله الگوریتمی بلادرنگ برای اشکارسازی و شناسایی پلاک درقاب های ویدئو frames و شناسایی همزمان چندپلاک دریک قاب ویدئویی طراحی و پیاده سازی می کنیم برخلاف روشهایی با پیچیدگی محاسباتی بالا ماتکنیک های موثر و ساده ای را برای بلادرنگ بودن به کارگرفتیم ابتدا قابهای حاوی اشیای درحال حرکت بااستفاده ازمدلمخلوط گوسی GMM بدست می آیند سپس نواحی کاندید با لبه یابی عمودی افکنش افقی پیدا میشوند بعدازآن پلاک ها باعملیات مورفولژی و انالیز اجزای متصل به هم استخراج میشوند وقتی پلاک ها اشکارسازی شدند باالگوریتم دیگری نویسه هایشان جداشده و به سیستم شناسایی پلاک داده میشوند تاارقام پلاک بازشناسی شده و درنهایت پلاک ها شناسایی شوند روش پیشنهادی روی ویدئوهایی ازدوربین های بزرگراه ها ارزیابی شده و درصد اشکارسازی 98/79درصدحاصل شد این سیستم به زبان C++ و با استفاده ازکتابخانه ای OpenCV پیاده سازی شده است میانگین زمان پردازش هرقاب درمرحله ی اشکارسازی پلاک 25 میلی ثانیه و میانگین زمان کلی پردازش هر قاب 40 میلی ثانیه است که میتواند درکاربردهای بلادرنگ استفاده شود

لینک کمکی