فایل word طراحي لايه محافظ براي حذف الکتريسيته ساکن و کاهش اثرات صاعقه برپرنده هاي بدون سرنشين باسازه کامپوزيت فيبرکربن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي لايه محافظ براي حذف الکتريسيته ساکن و کاهش اثرات صاعقه برپرنده هاي بدون سرنشين باسازه کامپوزيت فيبرکربن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه ساخت پهپادها بامصرف سوخت کمتر و عملیاتی کردن طولانی مدت آنها ازاهمیت بسیارویژه ای برخوردار است برای دستیابی به پهپادهای سبکتر یکی ازروشها استفاده ازکامپوزیت فیبرکربن درساخت سازه می باشد این نوع سازه به علت رسانایی کمتر ازهدایت الکتریکی بسیارپایینی برخوردار می باشد ازاین رو بارهای الکتریکی ایجادشده برروی سطح این نوع سازه به راحتی دفع نشده و احتمال برخورد صاعقه را افزایش میدهند لذا سازه کامپوزیت فیبرکربن دربرابراصابت صاعقه بسیاراسیب پذیرمی باشد دراین مقاله ضمن بررسی فیزیک صاعقه به طراحی لایه های محافظی پرداخته خواهد شد که اولا با حذف الکتریسیته ساکن احتمال برخورد صاعقه را کاهش دهد و ثانیا دمای ایجادشده دراثر اصابت صاعقه درلایه کامپوزیت فیبرکربن رابطرزچشمگیری پایین اورد بدین ترتیب روش بهینه لایه چینی بدست آمده وبه کمک تحلیل نرم افزاری عملکرد آن بررسی خواهد شد

لینک کمکی