فایل word طراحي کنترل مود لغزشي براي سيستمهاي کنترل شبکهاي با وجود حذف تصادفي بسته داده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي کنترل مود لغزشي براي سيستمهاي کنترل شبکهاي با وجود حذف تصادفي بسته داده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در این مقاله, به طراحی سیستمهای کنترل شبکهای با حضور پدیده حذف تصادفی بسته داده در کانال ارتباطی می پردازیم. در سیستم مورد نظر, فقط حذف تصادفی بسته داده از کنترلکننده به مکرر در نظر گرفته شده و برای مدلسازی حذف تصادفی بسته داده از روش توزیع باینری برنولی استفاده شده است. همچنین برای جبران اثر این پدیده, کنترل کننده مود لغزشی, به نحوی طراحی شده است که سیستم مورد مطالعه به خوبی کنترل گردد. روش ارائه شده بر روی یک سیستم مرتبه دوم اعمال گشته و نتایج حاصل شده, بیانگر کارایی این روش است

لینک کمکی