فایل word طراحي کنترل کننده لغزشي انتگرالي فازي جهت کنترل ارتفاع در سيستم سه تانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي کنترل کننده لغزشي انتگرالي فازي جهت کنترل ارتفاع در سيستم سه تانک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مقاله روشی برای کنترل ارتفاع سیستم سه تانک بر مبنای روش کنترل لغزشی انتگرالی-فازی پیشنهاد می- گردد .ابتدا, معادله های حالت سیستم سه تانک با یک تغییر متغیر با توجه به یک تابع تبدیل دلخواه به فرم ساده تری مدل می شود و سپس طراحی کنترل کننده لغزشی انتگرالی بر اساس مدل تولیدی حاصل انجام می شود همچین پایداری آن با قضیه لیاپانف اثبات میشود .و در بخش بعدی با استفاده از قوانین فازی اگر-آنگاه بهترین ضرایب را برای تابع سوییچینگ موجود در رابطه ورودی لغزشی انتگرالی بدست آوردیم.در واقع روابط فازی را با روش لغزشی انتگرالی ترکیب نمودیم تا با این کار بتوانیم چترینگ حاصل از روش اسلایدینگ که در کاهش عمر مفید پلنت تاثیر گذار میباشد را جبران کنیم همچنین خطای ردیابی سیستم را به صفر برسانیم.در انتها میتوان نتایج را در شبیه سازی موجود در سیستم سه تانک که در صنعت بسیار سودمند است,مشاهده کرد

لینک کمکی