فایل word طراحي کدهاي چندفازي به منظور بهبود توام تابع خودهمبستگي و همبستگي متقابل جهت کاربرد دررادارهاي MIMO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي کدهاي چندفازي به منظور بهبود توام تابع خودهمبستگي و همبستگي متقابل جهت کاربرد دررادارهاي MIMO :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رادارهای MIMO به دلیل داشتن چندگانگی دراطلاعات دریافتی میتوانند عملکرد بهتری نسبت به رادارهای معمولی داشته باشند اما استخراج چندگانگی مستلزم استفاده ازسیگنالهای متعامد است تاکنون سیگنالهای متعامد زیادی ارایه شده است اما درکاربردهای راداری تعامد سیگنالها به تنهایی نمی تواند معیار مناسبی باشد زیرا برای مطلوب بودن حدتفکیک سیگنالهای لازم است ویژگیهای تابع خودهمبستگی نیز مناسب باشد بنابراین سعی شده است که هردومورد جز معیارهای بهینگی باشند دراین مقاله ازایده بهینه سازی بااستفاده ازالگوریتم Simulated Annealing استفاده شده و شرط پایداری آن تغییر داده شده است درادامه پارامتر شیفت داپلر نیز به سیگنال اضافه شده است و میزان تحمل کددربرابر شیفت داپلر نیز بادیگرکدها مقایسه شده است

لینک کمکی