فایل word طراحي فيلترميانگذردوبانده مايکرواستريپ بااستفاده ازرزوناتورهاي امپدانس پله اي واستاب هاي موازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي فيلترميانگذردوبانده مايکرواستريپ بااستفاده ازرزوناتورهاي امپدانس پله اي واستاب هاي موازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دراین مقاله طرح جدیدی ازفیلتر میانگذر دوبانده مایکرواستریپ بااستفاده ازرزوناتور های امپدانس پله ای و استاب های موازی ارایه شده است رزوناتور امپدانس پله ای با 2 استاب موازی و یک فاصله ی هوایی بین آنها دروسط ساختار بعنوان رزوناتور پایه انتخاب شده است سپس خازن های مد زوج و فرد برای فاصله هوایی محاسبه شده و بااضافه کردن رزوناتور امپدانس پله ای به رزوناتور پایه و بهینه کردن ابعادفیلتر میانگذربدست آمده است سادگی طرح و ابعادفشرده ازمزایای این فیلتر دوبانده می باشد نتایج شبیه سازی برای فیلتر پیشنهادی شامل عملکرد درباندهای فرکانسی 3.23ghz و 5.1GHZ تلفات عبوری به ترتیب -0.074dB -0.04 و .dBوتلفات بازگشتی به ترتیب 20.55dB -30.0 و .dB- و پهنای باند به ترتیب 100و80MHZ می باشد

لینک کمکی