فایل word طراحي سيستم کنترل سرعت توربين براساس کنترل کننده ي تطبيقي فازي PID

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي سيستم کنترل سرعت توربين براساس کنترل کننده ي تطبيقي فازي PID :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مشخص شده است که کنترل کننده PID درهرجنبه ازاتوماسیون صنعتی به کاررفته است درپالایشگاه ها درکارخانه های موادشیمیایی و دیگرصنایع توربین گازی به عنوان یک ابزاری برای چرخاندن کمپرسورها شناخته شده است دراین مقاله یک کنترل کننده تطبیقی فازی )AFPIDC( PID برای سیستم کنترل سرعت توربین طراحی و ازمایش شده است که ازتئوری کنترل خودتطبیقی و ترکیبی ازروش سنتی کنترل کننده PID به همراه روش کنترل فازی استفاده شده است نتایج شبیه سازی درنتیجه ذکر شده است به نظر می رسد که نتایج نتایج قابل قبولی است

لینک کمکی