فایل word طراحي سيستم خبره مشاوره درجابجايي ديوارهاي داخلي ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي سيستم خبره مشاوره درجابجايي ديوارهاي داخلي ساختمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

سیستم خبره یک برنامه کامپیوتری است که به نحوه تفکر یک متخصص دریک زمینه خاص را شبیه سازی مینماید امروزه استفاده ازاین سیستم ها بادراختیارگذاشتن اطلاعات فرد خبره باعث سهولت انجام کار درهمه ی ابعادزندگی انسان شده است یک بعدبرجسته درزندگی بشر تکاپوی حس نو دردرون خود یااسباب زندگی خود است واژه نوسازی ساختمان نیز براساس این نیاز انسان بوجود آمده است باتوجه به اینکه ساخت یک خانه ازابتدا بسیارسخت و پرهزینه است بسیاری ازمردم برای ایجادتغییر وتحول درمحل زندگی خودبه جای تخریب و ساخت مجموعه ای جدید اقدام به بازسازی و نوسازی ساختمان نمایند دراین مقاله یک سیستم خبره مشاوه درجابجایی دیوارهای ساختمان طراحی شده است کلیه قوانین ساختمانی که درحین جابجایی دیوار باید رعایت گردد تا مقاومت ساختمان تضعیف نگردد درپایگاه دانش این سیستم قرارگرفته است تکنیک استنتایج به کارگرفته شده زنجیره پیشرو می باشد کارگران ساختمان و مهندسین تازه کاری که به مقررات ساختمان تسلط کافیندارند میتوانند براساس مشاوره ای که ازسیستم خبره دریافت می کنند برای جابجایی و تخریب دیوارها تصمیم صحیحی اخذنمایند و حتی دررابطه با نحوه انجام این کار اطلاعات لازم راکسب کنند

لینک کمکی