فایل word طراحي پايدارساز سيستم قدرت چند ماشينه مبتني بر پاسخ فرکانسي و مکان هندسي ريشه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي پايدارساز سيستم قدرت چند ماشينه مبتني بر پاسخ فرکانسي و مکان هندسي ريشه ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این مقاله روشی برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت چند ماشینه پیشنهاد میکند .تکنیکهای رایج و عمومی طراحی, تقریب شبکه قدرت به صورت یک سیستم تک ماشینه -باس بینهایت میباشد .در این مقاله پاسخ فرکانسی که (GE) نامیده شده است, بین ورودی AVR و خروجی گشتاور الکتریکی تخمین زده میشود .توسط پاسخ فرکانسی و روش مبتنی بر مکان هندسی ریشهها, پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی مدهای نوسانی طراحی می گردد .با این روش میتوان ساختار جبران کننده PSS و پارامترهای آن را در هر ماشین یک سیستم چند ماشینه, تنظیم کرد و نیازی به دانستن راکتانس معادل خروجی و ولتاژ باس بینهایت و یا تخمین مقادیر دیگر در هر ماشین نمیباشد .در روش پیشنهادی اطلاعات موجود در باس ولتاژ بالا ترانسفورمر افزاینده برای استفاده در مدل هفرون فیلیپس به کار گرفته میشود .در نهایت این روش روی سه سیستم تست بررسی شده است .نتایج شبیه سازی عملکرد و قابلیت روش پیشنهادی را نشان میدهد

لینک کمکی