فایل word طراحي بهينه موتور شار محوري مغناطيس دائم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي بهينه موتور شار محوري مغناطيس دائم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی تأثیر دما ماشینهای الکتریکی شار محوری بدون شیار بر طراحی بهینه بهمنظور حداقل سازی میزان آهنربا مصرفی در آنها پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا ماشین موردنظر را با استفاده از معادلات اندازه, الگوریتم بهینهسازیو مدار معادل حرارتی طراحی کرده و سپس به شبیهسازی آن با استفاده از نرم افزارهای اجزا محدود و حجم محدود پرداخته تا دقت طراحی انجامشده از این روش مورد ارزیابی قرار گیرد. ماشین طراحی شده یک موتور شار محوری مغناطیس دائم دو رتور و یک استاتور با توان خروجی یک کیلووات و سرعت 0011 دور بر دقیقه میباشد.

لینک کمکی