فایل word طبقه بندي تصاويرسکه هاي ساساني بااستفاده ازيادگيري عميق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طبقه بندي تصاويرسکه هاي ساساني بااستفاده ازيادگيري عميق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی اززمینه های کاری درحیطه یادگیری ماشین طبقه بندی سکه های باستانی می باشد علیرغم تلاشهای انجام شده دراستخراج ویژگیهای اماری و ساختاری هنوز الگوریتم های موجود درطبقه بندی سکه های باستانی بامشکلات خاصی مانند عدم تطابق نقاط کلیدی درتصاویر روبروهستند درچندسال اخیر استفاده ازیادگیری عمیق گسترش زیادی یافته است که یکی ازویژگیهای آن استخراج ویژگیهای سطح بالا درساختار شبکه است ازاین رو دراین مقاله برای طبقه بندی سکه های باستانی ازشبکه عمیق عصبی کانولوشن استفاده شده است شبکه های یادگیری عمیق کارایی خوبی درتشخیص تصاویر دارند وابعادوچکیده ی اطلاعات تصاویر را کاهش و بطور موثرتری توانایی یادگیری رابهبود می بخشند ازمایشات انجام شده برروی 6 مجموعه داده ازتصاویر سکه های دوران ساسانی بهبود کارایی این روش را نشان میدهد

لینک کمکی