فایل word شناسايي خطاي مغناطيسزدايي در موتورهاي سنکرون آهنرباي دائم از طريق بررسي شارپيوندي فازهاي استاتور و تبديل موجک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي خطاي مغناطيسزدايي در موتورهاي سنکرون آهنرباي دائم از طريق بررسي شارپيوندي فازهاي استاتور و تبديل موجک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

موتورهای سنکرون آهنربای دائم کاربرد گستردهای در صنایع گوناگون دارند. با توجه به اینکه آهنربای دائم در این موتورهاوظیفه تولید شار اصلی را بعهده دارد, تشخیص سلامت قطبهای مغناطیس دائم اهمیت بالایی دارد. زیرا میزان شارپیوندی فاصله هوایی با کاهش توانایی آهنربا کاهش یافته و در نتیجه تولید گشتاور موتور تحت تاثیر قرار گرفته و از طرف دیگر قابلیت اطمینان سیستم نیز تابع عملکرد صحیح موتور است. در این مقاله از روشی مبتنی بر نظارت شار پیوندیفاصله هوایی بمنظور تعیین خطای مغناطیسزدایی با درجه پایین استفاده شده است. این روش شامل ایجاد خطای مغناطیس زدایی, نمونهگیری با روش اجزای محدود و استفاده از تبدیل موجک بمنظور استخراج مولفههای خطا میباشد. بدلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ شار پیوندی فاصله هوایی با شار تولیدی توسط ماده مغناطیس دائم, این خطا توسط این روش بخوبی شناسایی خواهد شد. از طرف دیگر میزان وابستگی این روش به حالات کاری گوناگون در گشتاورهای مختلف, بررسی خواهد شد

لینک کمکی