فایل word شناسايي بات نت ها در جهت امنيت شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي بات نت ها در جهت امنيت شبکه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بات نت ها به عنوان یکی از خطرناک ترین تهدیدات به زیرساخت های اینترنت شناخته شده است . علت محبوبیت و خطرناک بودن بات نت ها در گسترش بیرویه آنها میباشد . امروزه برای بخش قابل توجهی ازحملاتی که در مقیاس اینترنت صورت میگیرد, از باتنتها استفاده میشود. از این رو این نسل مدرن از بدافزارها از یک سو بسیار مورد توجه متخصصان امنیتی و مراکز تحقیقاتی میباشند و از سوی دیگر نیز بهعنوان ابزاری مناسب مورد توجه خرابکاران اینترنتی قرار دارند.هم چنین بات نت ها ترافیک شبکه را در مرحله اول مورد هدف قرار داده اند.

لینک کمکی