فایل word شخصي سازي متريکهاي پروتکل OLSR براي شبکه هاي بي سيم مش با توجه به خصوصيات آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شخصي سازي متريکهاي پروتکل OLSR براي شبکه هاي بي سيم مش با توجه به خصوصيات آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شبکه های بی سیم مش به عنوان نسل جدیدی ازشبکه های بی سیم شناخته میشوند این شبکه ها شامل مسیریاب ها و کلاینت های مش ساده هستند بطوریکه مسیریاب های مش حداقل تحرک را درستون فقرات شبکه های بی سیم مش دارند و دسترسی به شبکه برای کلاینت های مش و هم کلاینت های قدیمی را فراهم می سازند شبکه های بی سیم مش یک تکنولوژی بی سیم برای کاربردهای بی شمار ازقبیل شبکه های خانگی پهن باند شبکه های ارتباطی و همسایگی شبکه های تجاری اتوماسیون ساختمان ISP ها و غیره به کارمیرود باتوجه به این موضوع که استفاده بهینه ازپهنای باند رکن اساسی کیفیت سرویس درشبکه های بی سیم مش می باشد بررسی و ارزیابی متریک های کاربردی بسیارحائزاهمیت است دراین مقاله چندمتریک مسیریابی را درپروتکل olsr باتوجه به اینکه تحرک مسیریاب ها درشبکه های بی سیم مش به حداقل رسیده است برای ایان شبکه ها بهبود داده ایم سپس با شبیه ساز NS2 مورد مقایسه قرارداده ایم پروتکلOLSR که پروتکل مسریابی براساس جدول مسیریابی است برای جلوگیری ازارسال سیل آسای بسته های کنترلی ازMPRها استفاده می کند و انتخاب مناسب MPR ها برای انتشار بسته های کنترلی براساس متریک های ارایه شده دراین مقاله نشان میدهد که کارایی OLSR بهطور چشمگیری افزایش می یابد

لینک کمکی