فایل word شبکه هاي سنسور بي سيم در مراقبت هاي پزشکي در زمينه ناباروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبکه هاي سنسور بي سيم در مراقبت هاي پزشکي در زمينه ناباروري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

انسان ها ازدیرباز به دنبال علل نازایی و ناباروری بوده اند و روشهای مخلتفی نیز جهت تشخیص علت ناباروری ازطرف زن یامرد ارایه کرده اند که این موضوع درحال حاضر نیز یکی ازمواردی است که دردنیای مدرن نیز به آن توجه گردیده اند ما دراین جا به تلفیق درمانی دریک سیستم نظارت برمراقبت های پزشکی دریک کلینیک طب سنتی می پردازیم و دراینجا بطور مداوم نظارت بروضعیت فیزیولوژیکی بیمار و پارامترهای آن لازم است که پارامترهای ناباروری درمردان مانند فشارخون BP و ضربان قلب و هورمون تستوسترون و ازمایش اسپرم جهش حداقل تعداداسپرم و حداقل حرکت حداقل مرفولوژی و وضعیت سلامت بیمار است درسیستم پیشنهادی یک هماهنگ کننده گرهدربدون بیمار که متصل به جمع آوری تمام سیگنالهای دریافتی ازسنسورهای بی سیم است و آنها را به ایستگاه پایه می فرستد سنسورهای متصل به بدن بیمار تشکیل یک شبکه حسگربی سیم بدن WBSN را میدهد وآنها قادر به احساس ضربان قلب فشارخون و غیره می کند این سستم میتواند شرایط غیرطبیعی را شناسایی و باصدور هشدار به بیمار بافرستادن اس ام اس /پست الکترونیکی به پزشک می باشد همچنین سیستم پیشنهادی متشکل ازچندین گره تقویت کنندهکه برای تقویت اطلاعات فرستاده شده توسط گره هماهنگ کننده مسئول هستند تاآنها به سلامت به ایستگاه پایه برسند مزیت اصلی این سیستم درمقایسه با سیستم های قبلی کاهش مصرف انرژی که باعث طولانیترشدن عمرشبکه افزایش سرعت و گسترش پوشش ارتباطات برای بهبود کیفیت زندگی بیمار است ما این سیستم را برای مراقبت های پزشکی و بهداشتی کلینیک طب سنتی توسعه درنظر گرفته ایم

لینک کمکی