فایل word سامانه پيشنهاد دهنده گردشگري الکترونيکي بااستفاده ازکتابخانه MyMediaLite و رويکردترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سامانه پيشنهاد دهنده گردشگري الکترونيکي بااستفاده ازکتابخانه MyMediaLite و رويکردترکيبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درسالهای اخیرفناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیربسیاری برزندگی بشری داشته و فرصتهای جدیدی را برای صنایع وشرکت ها خلق کرده است درصنعت گردشگری خدمات الکترونیکی متنوعی می تواند دراختیارگردشگران قرار گیرد یکی ازاین خدمات سامانه های پیشنهاددهنده هستند که میتواند کمک حال گردشگران باشند دراین مطالعه یک سامانه پیشنهاددهنده درخدمات گردشگری الکترونیکی بااستفاده ازکتابخانه MyMediLite و برپایه روشهای پالایش مشارکتی ارایه شده است همچنین بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک سعی شدتازمان و هزینه گردش برای گردشگر بهینه شود

لینک کمکی