فایل word زمانبندي عادلانه ي فرآيندهاي چندنخي به روش تعديل وزن نخ ها درسيستم عاملهاي چندپردازنده اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمانبندي عادلانه ي فرآيندهاي چندنخي به روش تعديل وزن نخ ها درسيستم عاملهاي چندپردازنده اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

زمان بندی CPU یک مفهوم کلیدی بسیارمهم درسیستم عامل است که درآن هدف زمان بندی و معیارهای مورد نظر مختلفی تاثیر گذار است انتخاب و یا تغییر سیاست برنامه ریزی برای اجرا ی نخ ها بستگی به معیارها و اهداف خاص ازپیش تعریف شده دارد دراین تحقیق به برسی و مقایسه روشهای زمان بندی که ازتعدیل وزن نخ ها برای فرایندهای چندنخی درسیستم عاملهای چندپردازنده ای استفاده می کنند پرداخته شده است زمانبندی های بررسی شده ازاشتراک CPU های سیستم استفاده می کنند که برای زمانبندی فرایندهای چندنخی طراحی شده انددراین مقاله یک الگوریتم جدید کاربردی به نام Two Phases Fair Scheduling (TPFS) زمانبند عادلانه ی دوفازی ارایه شده است که ازمزایای الگوریتم های SPS TWRS استفاده کرده و ایده ای جدید را به کارمی برد درالگوریتمجدید TPFS علاوه برتعداد پراسسورهای سیستم تعدادنخهای هرفرایند درسیاست زمانبندی برای محاسبه وزن جدید و برش زمانی درنظر گرفته شده اند الگوریتم جدید TPFS مانع استفاده بیش ازحد ازپراسسورها توسط برنامه های حریص میشود و زمان CPU ها را به صورت عادلانه بین نخ ها تقسیم می کند

لینک کمکی