فایل word روشي خودکار براي حذف اثرات کاهش دهنده کيفيت تصاويربازسازي شده درتمام نگاري ديجيتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روشي خودکار براي حذف اثرات کاهش دهنده کيفيت تصاويربازسازي شده درتمام نگاري ديجيتال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تمام نگاری دیجیتال به عنوان روشی برای تصویربرداری سه بعدی ازاجسام شناخته میشود این مهم تنها بایک بار تصویرگیری ازجسم روشن شده با منبع نوری همدوس و ازطریق ثبت همزمان دامنه و موج پراشیده شده ازسطح آن امکان پذیر است دربازسازی تصاویر ثبت شده توسط دوربین دراین روش یاهمان تمام نگاشت ها بامشکل شکل گیری پراش مرتبه صفر تصویر مزدوج جسم و اثارنوفه هایی تجربی درجبهه موج بازسازی شده و تصویر بدست آمده ازآن مواجه هستیم تاکنون روشهای مختلفی برای حذف این اثار نامطلوب ازتصاویر بازسازی شده ارایه شده است دراین کار به ارایه روشی خواهیم پرداخت که امکان تشخیص هوشمند ناحیه تصویرحقیقی جسم درتصاویر بازسازی شده و حذف دیگرعوامل مزاحم ازطریق پردازش تصویر درفضای بسامد را فراهم می آورد کارایی این روش با برپایی چیدمان تمام نگاری دیجیتال درمحیط ازمایشگاه و اعمال آن برروی تمام نگاشت های بدست آمده ازطریق آن به اثبات رسیده است

لینک کمکی