فایل word رژيم دارويي مناسب درشيمي درماني براي مدل رياضي مرجع بيماري سرطان بااستفاده ازکنترل کننده فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رژيم دارويي مناسب درشيمي درماني براي مدل رياضي مرجع بيماري سرطان بااستفاده ازکنترل کننده فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دراین مقاله به دنبال طراحی یک استراتژی مناسب و ساده برای کنترل رشد سلولهای توموری دربیماری سرطان بااستفاده ازکنترل کننده فازی خواهیم بود الگوی مرجع سرطان به پارامترهای زیادی وابسته است بطوریکه کنترل آن به روش کلاسیک نیاز به محاسبات و حل معادلات غیرخطی پیچیده ای دارد استفاده ازروش های هوشمند و کنترل فازی دراین خصوص ازاهمیت خاصی برخوردارند درابتدا تاثیر شیمی درمانی و میزان تزریق دارو بررشد سلولهای توموری سلولهای سالم و سلولهای مقاوم بررسی شد مدل ریاضی حاکم براین متغیرها نشان داده شد سپس عملکرد کنترل کننده فازی طراحی شده مورد سنجش قرارگرفته است نتایج شبیه سازی نشان داد که کنترل کننده فازی نتیجه مورد انتظار را به خوبی براورد نمود این نتیجه بیانگر آن است که کنترل کننده فازی میتواند جانشین مناسبی برای کنترل کننده های کلاسیک باشد

لینک کمکی