فایل word دسته بندي متون بوسيله تکنيک هاي ترکيبي داده کاوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دسته بندي متون بوسيله تکنيک هاي ترکيبي داده کاوي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با توجه به گستردگی حجم اطلاعات متنی الکترونیکی که به طور قابل توجهی از طریق اینترنت و سایر منابع قابل دسترسی می باشند, در صورت نبودن ایندکس گذاری و دسته بندی مناسب, کار بازیابی و پردازش اطلاعات متنی دسته بندی نشده با مشکلات زیادی مواجه می گردد. دسته بندی متون, کاربردهای زیادی از جمله پیگیری اسناد, مدیریت اسناد, گسترش اسناد و کاهش حجم اطلاعات دارد. روش های یادگیری زیادی در زمینه دسته بندی متن ها در سالهای اخیر بکار برده شده است .بررس یها و مطالعات نشان م یدهند که رو شهای دست هبندی متون مانند بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان نمی توانند کیفیت دسته بندی را از یک حدی بیشتر افزایش دهند اما با بهره گیری از روش های ترکیبی, میتوان کیفیت دسته بندی را ارتقا داد .در این پژوهش سعی خواهد شد تا یک مدل دسته بندی خودکار را با استفاده از ترکیبی از الگوریتم ها و تکنیک های متن کاوی باکار آیی و دقت بالا دسته بندی کرد

لینک کمکی