فایل word درجه بندي وتعيين ميزان خلوص گندم بااستفاده ازتکنيک آناليز اجزاي اصلي به کمک شبکه هاي عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درجه بندي وتعيين ميزان خلوص گندم بااستفاده ازتکنيک آناليز اجزاي اصلي به کمک شبکه هاي عصبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

گندم ازمهمترین محصولات کشوراست و تعیین کیفیت این محصول کمک زیادی به صنعت کشاورزی می کند دراین مقاله چهارنوع گندم چمران الوند زرین وتوس باچهاردرجه ی ناخالصی مختلف بررسی میشود بررسی ها براساس پایگاه داده ای ازتصاویر انجام شده است براساس الگوریتم پیشنهادی ضرایب استخراج شده به وسیله PCA به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده شده و خروجی هم میزان ناخالصی به درصد را نشان میدهد نتایج بدست آمده ازبررسی ها نشان میدهد که بالاترین دقت مربوط به تشخیص درجه ناخالصی توس که 91.63محاسبه شده و پایینترین دقت مربوط به تشخیص درجه ناخالصی زرین که 84.95محاسبه شده می باشد

لینک کمکی