فایل word خوشه بندي مجموعه داده هاي بزرگ بااستفاده ازالگوريتم ژنتيک وk- ميانگين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خوشه بندي مجموعه داده هاي بزرگ بااستفاده ازالگوريتم ژنتيک وk- ميانگين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درروش خوشه بندی K -میانگین تعدادخوشه ها باید توسط کاربر مشخص شود تشخیص صحیح تعدادخوشه های یک مجموعه داده اغلب برای کاربر کاری دشواری است الگوریتم ژنتیک میتواند تعداد ومراکز اولیه خوشه ها را بطور خودکار پیدا کند اما سرعت پایین الگوریتم ژنتیک استفاده ازآن را برای یافتن تعدادخوشه ها درمجموعه داده های بزرگ تقریبا غیرممکن می سازد برای غلبه براین مشکل روشی دراین مقاله ارایه شده است که بااستفاده ازآن میتوان مجموعه داده های بزرگ را به کمک الگوریتم ژنتیک و K-میانگین خوشه بندی کرد نتایج بدست آمده ازاجرای روش حاضر روی 3مجموعه داده نشان میدهد که این روش بدون تغیر چندانی درمقدار XB SSE زمان مصرفی خوشه بندی را کاهش میدهد این روش برای مجموعه داده ها یمختلط قابل اجرا می باشد

لینک کمکی