فایل word جايابي و تعيين اندازه بهينه همزمان منابع توليد پراکنده و خازنها در سيستم هاي قدرت با استفاده از الگوريتم تکامل ديفرانسيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي و تعيين اندازه بهينه همزمان منابع توليد پراکنده و خازنها در سيستم هاي قدرت با استفاده از الگوريتم تکامل ديفرانسيلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین مقاله, فایل word جايابي و تعيين اندازه بهينه همزمان منابع توليد پراکنده و خازنها در سيستم هاي قدرت با استفاده از الگوريتم تکامل ديفرانسيلي انجام شده است .توابع هدف بهبود پروفیل ولتاژ و حداقل سازی تلفات کل سیستم با بهره گیری از خازن و منابع تولید پراکنده می باشد .دراین راستا از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی به عنوان یک ابزار, برای حل مساله استفاده شده است .در مرحله اول, تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکند هو خازن به صورت غیر همزمان با هدف های بهبود پروفیل ولتاژ و مینیمم کردن تلفات سیستم با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی انجام شده است؛ و در مرحله دوم, جایابی بهینه این دو منبع به صورت همزمان با دو تابع هدف بیان شده انجام شده است .الگوریتم پیشنهادی برای جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازن, بر روی سیستم 14 باسه IEEE , اعمال و نتایج آورده شده است .و در ادامه نتایج با روش الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است

لینک کمکی