فایل word جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور PMU براي حفظ رويت پذيري کامل شبکه با استفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور PMU براي حفظ رويت پذيري کامل شبکه با استفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

امروزه درشبکه های قدرت به دلایل مختلف ازجمله خطی سازی معادلات تخمین حالت و بهبود سرعت سیستم های کنترلی و حفاظتی ازواحدهای اندازه گیری فازوری PMU استفاده میشود بهینه سازی تعدادومکان این تجهیزات باتوجه به قیمت بالای آنها ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله ابتدا مرورکلی ازمباحث واحدهای اندازه گیری فازوری PMU را مطالعه میکنیم سپس جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور را بادرنظر گرفتن شین تزریق صفروبدون درنظر گرفتن شین تزریق صفر را درشبکه ها 14 شینه 31شینه استاندارد روی بیلینتون باالگوریتم ژتنیک انجام میدهیم و بامطالعه مقالات دیگر سیستم های 57شینه و 118 شینه IEEE که بررسی شده اورده خواهد شد نتایج نشان مدهد که اعمال قیود مربوط به سیستم SCADA درمسئله مکان یابی بهینه PMU ها موجب کاهش تعدادهای PMU مورد نیاز برای مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت میشود که باعث صرفه جویی درهزینه خواهد شد

لینک کمکی