فایل word جايابي بهينه توليد پراکنده تجديد پذير و بازآرايي شبکه توزيع به صورت همزمان به منظور بهبود پروفيل ولتاژ افزايش قابليت اطمينان و کاهش تلفات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي بهينه توليد پراکنده تجديد پذير و بازآرايي شبکه توزيع به صورت همزمان به منظور بهبود پروفيل ولتاژ افزايش قابليت اطمينان و کاهش تلفات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه جهت بهبود عملکرد شبکه های توزیع, استفاده از منابع تولید پراکنده و همچنین بازآرایی بهینه شبکه توسط نقاط مانور مناسب الزامی شده است .لذا در این مقاله به جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و نقاط مانور شبکه به صورت همزمان, جهت برآورده کردن اهداف افزایش پروفیل ولتاژ, کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن کمترین هزینه نصب و راه اندازی تجهیزات به وسیله الگوریتم ژنتیک مطلب پرداخته شده است .همچنین جهت توزیع اقتصادی بار در بین منابع تولید توان و حل مسئله به مدار آمدن نیروگاه ها از روشهای ریاضی و نرم افزار GAMS و برای محاسبه تلفات و شاخص های شبکه نیز از پخش بار رفت و برگشتی استفاده شده است .نتایج شبیه سازی مقاله به روشنی مزیت و برتری جایابی همزمان تولید پراکنده و بازآرایی شبکه را در جهت کاهش تلفات, افزایش قابلیت اطمینان و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه نسبت به دیگر روش های موجود نشان می دهد

لینک کمکی