فایل word جايابي بهينه UPQC در شبکه توزيع به منظور بهبود پروفيل ولتاژ و کاهش تلفات با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي بهينه UPQC در شبکه توزيع به منظور بهبود پروفيل ولتاژ و کاهش تلفات با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان دوهدف مهمی هستند که برای ارایه سرویس بهتر به مشترکین درسیستم توزیع می بایست موردتوجه قرارگیرند تجهیزاتی نظیر خازن ها و ادوات FACTS قابلیت حفظ ولتاژ درمحدوده قابل قبول و کاهش تلفاتتوان را دارا هستند عملکرد خازن ها برای بهبود پروفیل ولتاژ کندتر ازادوات FACTS است بنابراین درشرایطی نظیر فرورفتگی ولتاژها خازن ها نمی توانند توان راکتیو مورد نیاز برای بهبود ولتاژ را تامین کنند و می بایست از ادوات FACTS استفاده کرد این تجهیزات قیمت بالایی دارند ازاین رومیبایست باکمترین هزینه ممکن نصب شوند ازاین رو می بایست مکان و ظرفیت بهینه آنها برای نصب درشبکه توزیع تعیین شوند دراین مقاله هدف اینست تابایافتن مکان و ظرفیت بهینه UPQCانحراف پروفیل ولتاژ و تلفات توان به کمترین حدممکن برسد شبیه سازی ها به منظور اثبات کارایی روی برروش شبکه 33 باسه توزیع انجام شده است عدم قطعیت بار نیز که یکی ازعدم قطعیت های شبکه برق است به منظورواقعی تر درنظر گرفتن شرایط شبکه برق لحاظ شده است

لینک کمکی