فایل word توليد گيت and بااستفاده ازفيبرفوتونيک کريستال شديدا غيرخطي بهروش ترکيب چهارطول موجي FWM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد گيت and بااستفاده ازفيبرفوتونيک کريستال شديدا غيرخطي بهروش ترکيب چهارطول موجي FWM :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

درسالهای اخیر پیشرفت چشمگیر صنایع ارتباطات و نیازروزافزون به سرعت بیشتر درانتقال اطلاعات و همچنین توسعه وگسترش فیبرهای غیرخطی این امکان را برای ما فراهم کرده اند تابااستفاده ازاثرات غیرخطی آنها گیتهای دیجیتال را طراحی کنیم دراین مقاله ما بااستفاده ازاثرغیرخطی FWM (Four Wave Mixing ) درفیبرهای فوتونیک کریستال توانستیم گیت AND رادرطول فیبر بسیارکوتاه یعنی درحدود یک متر و بابهره قابل طراحی کنیم به منظور طراحی فیبرفوتونیک کریستال ازنرم افزار OPTI FDTDاستفاده کردیم و برای شبیه سازی گیت AND نرم افزار Optisystem بکارگرفته شده است ازویژگیهای این فیبرضریب غیرخطی بسیاربالا درحدود 589(w-1km-1)و پراکندگی Dispersion) 3.7(ps.nm-1.km-1) می باشد

لینک کمکی