فایل word توليد پايشگر درستي يابي زمان اجراي نيازمندي هاي ايمني سيستم هاي واکنشي با استفاده ازشبکه هاي پتري رنگي زمان دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد پايشگر درستي يابي زمان اجراي نيازمندي هاي ايمني سيستم هاي واکنشي با استفاده ازشبکه هاي پتري رنگي زمان دار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

دراین مقاله روشی جهت ایجادپایشگر برای درستی یابی زمان اجرا برای سیستم های واکنشی تحت منطق بلادرنگ بااستفاده ازمدل سازی شبکه پتری زمانی رنگی ارایه شده است درساخت و مدل سازی نوع خاصی ازسیستم ها تحت عنوان سیستم های واکنشی شبکه های پتری به عنوان مدلسازی سیستم گذار بادربرداشتن قدرت بیان سیستم های همروند و ایجادرفتارپویا درمدلسازی کاررد موثری درایجادیک مدل مفهومی ازسیستم درسطح تعریف توسعه دهندگان دارد ایجادپایشگرهای درستی یاب بااستفاده ازاستنتاج قانون و تلفیق آن با روشهای توصیف بصری شبکه های پتری ماراقادر به درستی یابی سیستم های واکنشی خواهد کرد روش کارپیشرو از3 گام اصلی تشکیل میشود: ایجادمدل بااستفاده ازشبکه های پتری رنگی زمان دار/تبدیل مدل و دغدغه های ایمنی به توصیفات متنی درالگوی قانون استنتاج پایشگر بصورت هدف گرا ارایه یک مثال کاربردی درمورد زمان بندی پرواز فرودگاه ازدیگرمواردی است که عملا ازمونی جهت روش توسعه داده شده می باشد که درانتها به آن پرداخته خواهد شد

لینک کمکی