فایل word توصيف کاربرد منطق فازي در سيستم رديابي نفوذ در شبکه هاي کامپيوتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توصيف کاربرد منطق فازي در سيستم رديابي نفوذ در شبکه هاي کامپيوتري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بخش اصلی در سیستم دفاعی IDS ها هستند, که جهت شناسایی فعالیتهای غیر عادی سیستم استفاده می شوند. به طور کلی کشف نفوذ, به دانش وسیع متخصصان امنیتی, علی الخصوص در شناخت سیستم کامپیوتر حفاظت شده,استناد می کند. در سیستم پیشنهادی سیستم مبتنی بر منطق فازی به منظور شناسایی موثر فعالیتهای نفوذی در شبکه طراحی شده است. سیستم مبتنی بر منطق فازی قادر به کشف رفتار نفوذی شبکه از روی محتویات اصلیدستور می باشد. بدین جهت , برای تولید قوانین فازی که از قوانین قطعی با استفاده از مقادیر متناوب بدست آمده , استراتژی خودکاری استفاده شده است. تحقیقات و ارزیابی ها از رفتارهای نفوذی اجراشده با پیمانه KDD , رفتار نفوذی داده ها را بیان می کند. نتایج تجربی به وضوح نشان می دهد که سیستم پیشنهادی در شناسایی رکوردها , اعم از نرمال و نفوذی, دقت بالاتری را بدست آورده است

لینک کمکی