فایل word توزيع اقتصادي قدرت توليد شده نيروگاه ها با استفاده از روش اصلاح تکرار لامبدا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توزيع اقتصادي قدرت توليد شده نيروگاه ها با استفاده از روش اصلاح تکرار لامبدا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درشرایط عملی ودرشرایط کارعادی ظرفیت تولیدی نیروگاه ها بیشتر ازکل تلفات و تقاضای بار می باشد همچنین نیروگاه دارای هزینه های مختلف سوخت و درهمان فاصله ازمراکز بارنیست ازاین رو نیاز به روش بهبود یافته ای برای توزیع اقتصادی قدرت تولید شده ازراه دور به مراکز بارشهری است دربیشتر روشهای اتخاذشده برای توزیع بهینه بااستفاده ازبرنامه ی متلب روشهای محاسباتی دست و پاگیر است این کار یک روش عمومی سریع و اسمان را برای کمک به حل مشکلات اقتصادی توزیع قدرت را پیشنهاد می کند به جز روش ارایه شده سعی خواهد شد که براورد ارزش بهینه ازقدرت واقعی باکمترین هزینه سوخت ممکن تولید شود این روش بافرض هزینه ی افزایشی برابر و درمقایسه با الگوریتم ژنتیک شبیه سازی شده است

لینک کمکی