فایل word تقويت سيگنالهاي مخابراتي نوري بااستفاده ازفيبرفوتونيک کريستال به روش تقويت کنندگي پارامتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تقويت سيگنالهاي مخابراتي نوري بااستفاده ازفيبرفوتونيک کريستال به روش تقويت کنندگي پارامتري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه تویت کننده های نوری یکی ازمهمترین ابزارها درشبکه های مخابرات نوری می باشند و انواع مختلفی دارند درسالهای اخیرتلاشهای زیادی برایبهبود عملکرد تقویت کننده های نوری انجام شده است و پیشنهادات خوبی هم ارایه شده است مادراین مقاله باطراحی یک فیبرفوتونیک کریستالشدیدا غیرخطی و استفاده ازآن درتقویت کننده های نوری پارامتری موفق شدیم که درطول بسیارکم درحود 1 مترو پهنای باند 40nm حول طولموج 1550nm سیگنال ورودی را به میزان قابل توجهی تقویت کنیم دراین مقاله برای طراحی فیبرفوتونیک کریستال ازنرم افزار OptiFDTD استفاده شدها ست و به منظور شبیه سازی شبکه مخابراتی نرم افزار Optisystem بکارگرفته شده است ضریب غیرخطی بسیاربالا و پراکندگی پایین دوفاکتور اساسی برای بوجود اوردن شرایط تطبیق فاز به منظور تقویت سیگنال می باشند بدین منظور ماباطراحی جدید درهندسه سطح مقطع فیبرفوتونیک کریستال و تغییر درقطرحفره هوایی و همچنین استفاده ازاکسیدبیسموت بجای سیلیکا توانستیم به ضریب غیرخطی بسیاربالا درحدود 589 w-1.km-1 وپاشندگی ps.nm-1.Km-1 3.7 دست پیدا کنیم که ازویژگیهای خاص این فیبر می باشد و درمقایسه با فیبرهای مشابه دارای خواص قابل توجهی می باشد

لینک کمکی