فایل word تعيين موقعيت و رديابي بازيکنان فوتبال با استفاده از الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي در تصاوير ويدئويي مسابقات فوتبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين موقعيت و رديابي بازيکنان فوتبال با استفاده از الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي در تصاوير ويدئويي مسابقات فوتبال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر ویدئوی مسابقات فوتبال به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در تجزیه و تحلیل وقایع و تاکتیکها مورد توجه بسیاری از مربیان فوتبال قرار گرفته است .تعیین موقعیت و استخراج مسیر حرکت بازیکنان از مراحل کلیدی و مورد توجه مربیان است .در این راستا مطالعات بسیاری برای یافتن روشهای اتوماتیک استخراج اطلاعات از ویدئوهای مسابقات فوتبال به منظور یافتن روشهای عمومی, ساده, سریع و دقیق که حرکات غیرخطی بازیکنها را با وجود همپوشانی های فراوان ردیابی کنند انجام شده است .در این مقاله, موقعیت های بازیکنها با آدابوست استخراج شدهاند .سپس برای نخستین بار الگوریتم کلونی زنبورها که الهام گرفته از رفتار زنبورهای مصنوعی به منظور جستجوی غذاست به منظور استخراج مسیرهای بهینه حرکت بازیکنها استفاده شده است .در پایان کارایی روش پیشنهادی برای ردیابی بازیکنها روی 78 فریم از شش ویدئوی مسابقات فوتبال ارزیابی شده است

لینک کمکی