فایل word تعيين مکان و ظرفيت بهينه منابع توليد پراکنده باتغيير الگوي باربر پايه الگوريتم غذايابي باکتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين مکان و ظرفيت بهينه منابع توليد پراکنده باتغيير الگوي باربر پايه الگوريتم غذايابي باکتري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده DG درسیستم های توزیع نقش بسیارمهمی درکمینه کردن تلفات توان و بهبود پایداری ولتاژ دارد دراین پژوهش یک دیدگاه جدید برای یافتن مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده درجهت بهبود پایداری پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان بااستفاده ازترکیب فاکتور حساسیت اتلاف LSF و الگوریتم غذایابی باکتری BFOA ارایه شده است ابتدا به وسیله فاکتورحساسیت اتلاف مکان های مناسب نصب منابع تولید پراکنده شناسایی سپس به وسیله الگوریتم غذایابی باکتری ظرفیت مناسب DG دراین مکان ها مورد بررسی قرار میگیرد برای تعین ظرفیت مناسب ازیک تابع چندهدفه استفاده شده است که درآن کلیه محدودیت های ولتاژ و جریان نیز اعمال شده است میتوان با این نتایج برنامه ریزی بلندمدت جدیدی برای تخصیص مکان و ظرفیت بهینه انواع مختلف واحدهای تولید پراکنده درشبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ ارایه میداد فرایند بهینه سازی دراین پژوهش بادرنظر گرفتن انواع مختلف بار بامدلهای توان ثابت جریان ثابت و امپدانس ثابت انجام و درهریکازاین مدلها مکان و ظرفیت بهینه برای منابع تولید پراکنده بررسی میشود دیدگاه ارایه شده به اپراتورهای شبکه DNO ها برای داشتن یک برنامه ریزی بلندمدت برای مدیریت بهینه واحدهای تولید پراکنده و رسیدن به حداکثر بهره وری کمک خواهد کرد

لینک کمکی