فایل word تعيين ظرفيت و مکان بهينه واحدهاي DG و DSTATCOM با استفاده از الگوريتم تکاملي ديفرانسيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين ظرفيت و مکان بهينه واحدهاي DG و DSTATCOM با استفاده از الگوريتم تکاملي ديفرانسيلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این مقاله الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی برای تعیین مکان وظرفیت واحدهای تولید پراکنده و جبرانساز استاتیکی توزیع ) DSTATCOM ( با هدف کاهش تلفات توان کل و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه توزیع پیشنهاد شده است. فرمول بندیمساله با هدف کمینه سازی تلفات توان و افت ولتاژ در شبکه های توزیع شعاعی جهت تعیین مکان و ظرفیت بهینه DG و DSTATCOM تعریف شده است. آنالیز عملکرد کاملی روی شبکه های 43 و 96 شینه شعاعی آزمایشی تحت سناریوهایمختلف اجرا شده است. نتایج با استفاده از ضریب حساسیت تلفات تحلیل شده و نشان می دهند که تعیین مکان و ظرفیتDG و DSTATCOM در شبکه های توزیع شعاعی به طور موثری پروفیل ولتاژ را بهبود داده و تلفات توان شبکه را کاهشمی دهد.

لینک کمکی