فایل word تعيين دوز داروي شيمي درماني دربيماري سرطان بااستفاده ازکنترل کننده فازي نوع -2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين دوز داروي شيمي درماني دربيماري سرطان بااستفاده ازکنترل کننده فازي نوع -2 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

باتوجه به وجود عوارض جانبی زیاد دراستفاده ازداروهای شیمی درمانی تعیین بهینه این داروها میتواند درکاهش این عوارض نقش بسزایی داشته باشد دراین مقاله با تعریف دوشاخص مقایسه ای جدید درجهت مقایسه رفتاری بین دوکنترل کننده فازی نوع 1 و نوع 2 پرداخته میشود بدین منظور بادرنظر گرفتن میزان خطای موجود درشمارش سلولهای سرطانی به ارایه یک مدل فازی بهینه شده باالگوریتم ژنتیک پرداخته میشود نتایج بیانگر برتری نسبی فازی نوع 2 درمقایسه با نوع 1 هستند

لینک کمکی