فایل word تشخيص و حذف بهينه ي صفحات شبه تکراري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص و حذف بهينه ي صفحات شبه تکراري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

موتور جستجو یک ابزار مهم برای کاربران برای دسترسی به منابع اطلاعاتی شبکه است .ب ههرحال, تعداد زیادی از صفحات تکراری و شبه تکراری به بار مسئولیت کاربر افزوده شده اند .در حال حاضر,موتورهای جستجو فقط صفحات تکراری را حذف میکنند ولی هنوز استراتژیهای مؤثری در تشخیص و حذف صفحات شبه تکراری ندارند .این مقاله روشهای موجود برای انتخاب روش مناسب برای تشخیص صفحات شبه تکراری را بررسی کرده است و استراتژی حذف را بهینهسازی کرده است تا تضمین کند که صفحات شبه تکراری فضای زیادی را در نتایج جستجو اشغال نمیکنند وقتی که ب هطور مؤثر استفاده میشوند .اینها به کاربران اجازه خواهند داد که اطلاعات موردنیاز را سادهتر بازیابی کنند

لینک کمکی