فایل word تشخيص نفوذبااستفاده ازماشين بردارپشتيبان و درخت تصميم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص نفوذبااستفاده ازماشين بردارپشتيبان و درخت تصميم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

درحوزه شبکه عملا هیچ سیستمی امنیت کامل ندارد سیستم های تشخیص نفوذنیازاساسی درهرشبکه ای میباشد دراین میان محققان به دنبال روشهای مختلف و جدید برای براوردن کردن این نیاز کرده اند هدف این مقاله طراحی و ارزیابی یک سیستم تشخیص نفوذ است دراین مقاله ابتدا به مفاهیم اولیه نفوذچگونگی انجام آن سیستم تشخیصنفوذوعملکرد آن می پردازیم سپس کاربردتشخیص نفوذبااستفاده ازماشین ردارپشتیبان ودرخت تصمیم و مقایسه این دو می پردازیم عموما بعلت زماندهی بالا درانومالی تشخیص بااستفاده ازشبشکه عصبی تکنیک های داده کاوی مانند ماشین بردارپشتیبان و درخت تصمیم استفاده میشود

لینک کمکی