فایل word تشخيص خواب آلودگي راننده ي خودروي در حال حرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص خواب آلودگي راننده ي خودروي در حال حرکت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ازانجایی که عامل بسیاری ازتصادفات خستگی و خواب آلودگی راننده بوده و باعث مرگ هزاران نفر درسال میشود تحقیقات وروشهای زیادی برای پیشگیری ازاین قبیل حوادث ارایه شده است به دلیل اهمیت بالای سرعت و دقت درتشخیص خستگی این مقاله بااستفاده ازدودوربین IR و باادغام روش Haar Local binary patterns درمحیط برنامه نویسی OpenCV سعی درارایه ی سیستم نظارتی مبتنی برروشی بهینه نسبت به سایرروشها دارد ابتدا دردوربین اول باادغام روش Haar Local binary patterns صورت راننده ردیابی شده و سپس محدوده ی دهان و چشم ها مشخص میشود ودرصورت بسته بودن چشم درمدت زمان مشخص و یاخمیازه کشیدن راننده سرعت خودرو توسط دوربین دوم بررسی میشود و درنهایت اگرخودرو دراین شرایط درحال تردد باشد هشداری به راننده داده میشود طبق ازمایشات انجام شده الگوریتم پیشنهادی درتمامی موارد خواب آلودگی راننده را به درستی تشخیص میدهد

لینک کمکی