فایل word تشخيص بيماري ديابت با استفاده از ماشين بردار پشتيبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص بيماري ديابت با استفاده از ماشين بردار پشتيبان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

بالابودن قندخون در دراز مدت باعث بروز عوارضی در سیستم قلب و عروق, کلیه ها, چشمها و سلسله اعصاب می- 5میلیون نفر به بیماری دیابت دچار هستند که نیمی از این تعداد از ابتلا به این بیماری / گردد .در کشور ایران حدود 5 مطلع نمیباشند و سالانه در حدود دویست هزار نفر به شمار مبتلایان به این بیماری افزوده میشود .در این مقاله برای طبقه بندی دادههای بیماری دیابت از شبکههای عصبی مصنوعی استفاده میشود .در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از ماشین بردارپشتیبان و شبکه های عصبی به تشخیص و طبقهبندی بیماری دیابت بپردازیم و دادهها را به افراد سالم و مبتلا به بیماری دیابت طبقهبندی کنیم .در این تحقیق ابتدا دادههای دیابت از کلینیک دیابت و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی تهران جمعآوری میشود و در مرحله پیشپردازش پس از پاکسازی دادهها و کاهش ابعاد, تعداد ویژگیها از 20 ویژگی به 8 ویژگی کاهش مییابد و سپس نرمالسازی خطی بر روی دادهها اعمال میشود .پس از پیشپردازش دادهها, ماشین بردارپشتیبان و شبکههای عصبی دیگر طبقه بندی دادهها را انجام میدهند .نتایج حاکی از این است که ماشین بردار پشتیبان با دقت % 99,60 و میانگین مربعات خطای 0,01 بهتر از سایر شبکههای عصبی استفاده شده در مقاله طبقه بندی دادههای دیابت را انجام میدهد

لینک کمکی