فایل word تسهيل در کشف سرويس با استفاده از تکنيک خوشه بندي سرويس ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تسهيل در کشف سرويس با استفاده از تکنيک خوشه بندي سرويس ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

خوشه بندی وب سرویس ها به طور شگفت آوری, به توانایی موتورهای جستجو در بازیابی سرویس های مرتبط, کمک م یکند .هر چه خوشه بندی با دقت بهتری انجام گیرد, سرویس های کشف شده ارتباط بیشتری با نیاز کاربر دارد .برای خوشه بندی وب سرویس ها, ابتدا باید شباهت بین آن ها محاسبه شود .در این مقاله, برای محاسبه شباهت, از زبان توصیف وب سرویس , و همچنین از اطلاعات مربوط به برچسب , برای دس تیابی به خوشه هایی مرتبط تر, استفاده شده است. جهت خوشه بندی وب سرویس ها, رو شهای بسیاری وجود دارد که در این جا از الگوریتم خوشه بندی بر اساس کیفیت استفاده شده است .در انتها, دو روش WordNet و NGD , با هم مقایسه شده و همان طور که مشاهده می شود خوشه بندی با استفاده از روش پیشنهادی WordNet , بهتر عمل کرده و دسته هایی با دقت بهتر نسبت به روش دیگر ایجاد می شود که شامل وب سرویس های مرتبط تری می باشد

لینک کمکی