فایل word تخمين هارمونيک در سيستم هاي قدرت با استفاده از الگوريتم ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين هارمونيک در سيستم هاي قدرت با استفاده از الگوريتم ترکيبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

با گسترش استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت و بارهای غیر خطی در 20 سال گذشته, شکل موجهای ولتاژ و جریان سیستم های توزیع بطور گسترده شروع به تحریف شدن کردند, این مقاله یک الگوریتم ترکیبی جدید را برای تخمین هارمونیک نشان می دهد .از آنجایی که شکل موج های سینوسی شامل تحریفاتی غیر خطی می باشند ,تخمین هارمونیک این شکل موجهای تحریف شده نیز مسئله ای غیر خطی می باشد, بنا براین با توجه به کاهش سرعت همگرایی حل مسائل غیر خطی در تخمین اجزای هارمونیکی, روش ترکیبی ما مسئله تخمین هارمونیک را به دو مسئله جدا تبدیل می کند, الگوریتم ما در ابتدا از روش حداقل مربعات بازگشتی (RLS) به عنوان یک تخمینگر خطی برای تخمین دامنه استفاده می کند و سپس با روش (Adaline) که یک تخمینگر غیر خطی می باشد فاز را محاسبه می نماید .مزیت این الگوریتم دقت بالا و سرعت در تخمین هارمونیک می باشد .بهبود در همگرایی و زمان فرایند در نتایج شبیه سازی با نرم افزار . MATLAB نشان داده شده است

لینک کمکی