فایل word تخمين و حذف نويزتصاوير ديجيتال باآستانه گذاري فرکانسي درحوزه موجک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين و حذف نويزتصاوير ديجيتال باآستانه گذاري فرکانسي درحوزه موجک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی ازچالشهای اصلی برای بهبود کیفیت تصاویر دیجیتال حذف نویز است اما درحذف نویز ممکن است برخی اطلاعات ازجمله لبه ها اسیب ببینند دراین مقاله بااستفاده ازتخمین واریانس نویز درحوزه موجک و تعیین استانه درحوزه موجک به عنوان فرکانس قطع فیلتر پایین گذر باترورث نویز گوسی اضافه شده به تصاویر را ازلحاظ مقایسه PSNR کاهش داده و باتوجه به اینکه درهنگام نویززدایی ازتصویر تصویرهموارتر شده و لبه ها دچار اسیب میشوند درنتیجه برای تقویت لبه ها ازیک الگوریتم ترکیبی گرادیان و فیلتر تقویت بالا استفاده کرده ایم

لینک کمکی