فایل word تخمين موقعيت اهداف زميني رادار کشف نفر و خودرو با استفاده از الگوريتم کمترين مربعات LS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين موقعيت اهداف زميني رادار کشف نفر و خودرو با استفاده از الگوريتم کمترين مربعات LS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

برای ردگیری اهداف هوایی (هواپیما, هلیکوپتر, موشک و... ) از روی مشاهدات رادار تا به حال فیلترهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند. استفاده از این فیلترها برای ردگیری اهداف زمینی مثل نفر, خودرو و احشام که مدل حرکتی متفاوت با اهداف هوایی دارند, ممکن است منجر به ایجاد خطای زیاد گردد. در این مقاله عملکرد فیلترهای ردگیری مرسوم مانند فیلترهای با ضرایب بهره ثابت و فیلتر کالمن استاندارد با مدلهای سرعت ثابت, شتاب ثابت و سینگر (مدل مانوری) و فیلترهای مبتنی بر روش پردازش دست های برای ردگیری اهداف زمینی ارزیابی شده و فیلتر بهینه بر اساس تخمینگر کمترین مربعات (LS) ارائه شده است. نتایج شبیه سازی سناریوهای مختلف نشان میدهد که فیلتر پیشنهادی بطور متوسط در همه سناریوها عملکرد خوبی دارد, در صورتیکه عملکرد سایر فیلتر با تغییر سناریو تغییرات زیادی دارد

لینک کمکی